Čakry a jejich rovnováha

02.04.2017

Stejně jako působí jednotlivé elementy na přírodu a celkovou rovnováhu naší planety, podobné je to i s naším tělem. Ne nadarmo je lidské tělo nazýváno dle východních lékařů a léčitelů jako zrcadlení přírody. Makrokosmos se odráží v mikrokosmu. Tedy příroda, vesmír, jednotlivé přírodní zákony, vliv elementů a jejich funkcí lze přirovnat k funkcím uvnitř lidského těla. A to jak tělesně, psychicky, tak i energeticky a duchovně.

Základními centry, jimiž proudí energie a z nichž odchází škodliviny opět formou staré nepotřebné energie ven, jsou čakry. Energetická centra lidského těla, jejichž přesný počet není znám. Existují teorie, podle kterých jich má každý člověk různé množství. Avšak s určitostí známe linii základních sedmi čaker nacházející se po celém těle. A to od místa poblíž kostrče až na vrchnní část hlavy.


Každá čakra "spravuje" danou část těla - tělesně, psychicky, energeticky i duchovně. Jsou to centra nazývaná jako kořenová čakra, sakrální (křížová), solar plexus, srdeční čakra, komunikační, třetí oko a poslední nejvyšší korunní.

První kořenová čakra nacházející se mezi konečníkem a pohlavními orgány má na starosti vše pevné, stabilitní, vše, co má strukturu a také funkci vylučování. Kosti, svaly, klouby, vlasy, nehty, zuby, k tomu činnost ledvin, močového měchýře a konečníku. Stabilizuje a vypouští. Vážou se k ní témata života jako je domov, zázemí, kořeny, hmotné zajištění, otevření se Matce Zemi (tedy otevření se a přijetí života v hmotě). Na úrovni této čakry se vyvíjíme jako první, jak lze usoudit dle témat života - pocit bezpečí, tepla, ochrany a péče, to je důležitý základ pro život každého člověka. Podporující barva je červená a drahé kameny jako je záhněda, karneol nebo achát pomáhají k harmonizaci. Elementem této čakry je země - pevná stabilní a přitom proměnlivá substance, bez niž bychom nemohli existovat.

Druhá sakrální (křížová) čakra se nachází pár centimentrů pod pupkem (v oblasti podbříška). Vážou se k ní ženské pohlavní orgány, žlázy, bederní část páteře a proud emocí. Elementem této čakry je voda. Tématy této čakry je spojení a plynutí - radost, smyslnost, sexualita, požitky, užívání si své tělesnosti (chutě, vůně, doteky, intimita), ženskost a otevření se proudu přicházející energie do celého našeho těla. Podporující barva je oranžová - barva radosti, veselí, a také trochu pichlavá vibrace, jež vytahuje a léčí uložené emoce. Harmonizující kámen je jaspis a jako potraviny úžasně působí všechno přírodně sladké ovoce.

Třetí čakra - solar plexus - energetické centrum našeho Já, sebe-uvědomění a sebe-vědomí. Nachází se v horní části bříška. Je přirovnávána k slunci těla. Stejně tak jako slunce na obloze rozzařuje, hřeje, fascinuje a vyživuje, stejné je to v případě našeho těla. Tělesně se k ní váže celý trávicí trakt - žaludek, slinivka, slezina, játra, žlučník. Podle toho, jak na sebe nahlížíme, jak se nám daří trávit (potravu i zážitky), jaký vztah k sobě z pohledu sebeúcty a seberespektu máme, tak přesně tak buď energie zdravě proudí a my záříme nebo je naopak zablokovaná a my si nevěříme, neumíme se ocenit a cítíme se méněcenně. Dobré ani není případ, kdy je tato čakra nadměrná, to ostatní není dobré u žádné z čaker. Vždy je důležitá rovnováha. V případě solar plexu to znamená nevnímat tolik egem, ale zejména srdcem - používat ego jako prvek odvahy, který koná to, co nám srdce říká. Barva je žlutá a harmonizující kámen je tygří oko, citrín nebo i achát. Element - země.

Čtvrtá srdeční čakra se pyšní smaragdové zelenou barvou nebo i růžovou. Jak již název napovídá je o srdci. O citech, prožitcích, o sebelásce a bezpodmínečné lásce v životě a vztazích. Je to centrum bytí. Centrum rovnováhy celého těla na všech jeho úrovních. Je to místo, kde přecházíme z "hmotných čaker" k "duchovním". Tedy jdeme od zázemí, hmoty, přes prožitky a požitky, sebe-vědomí, naše Já k srdci. K místu, kde se schází to, po čem toužíme a hledání prostředků, jak toho dosáhnout. Harmonizujícím kamenem je růženín. Na úrovni této čakry se zrcadlí nakolik umíme/neumíme projevovat, přijímat a sdílet naše pocity, lásku a je tam mnoho témat odpuštění. Element - oheň.

Pátá komunikační čakra. Je o komunikaci, naslouchání, vnímání své vlastní pravdy a důvěře. V sebe a své tvořivé schopnosti. Je to místo, kde se ukazuje nakolik se cítíme být posloucháni, vnímáni, respektovani skrze komunikaci, tvořivé vyjádření a zrcadlí se zde i naše vyjadřovací schopnosti s okolím, ale i sám se sebou. Barva je modrá a harmonizující kámen je chalcedon (kámen míru). Komunikační čakra je i o nalézání vnitřního klidu a míru. Nachází se v hrdle a tělesně se k ní váže krk, hrdlo, ramena, paže, uši, ústa až po nos.

Šestá čakra - třetí oko. Tento pojem je velice dobře znám z východních filozofií jako místo vhledu, moudrosti a napojení se. Indky mají namalovanou tečku mezi očima, přesně v místě, kde se nachází třetí oko. Je to centrum intuice, vnitřní moudrosti, vnitřního vhledu, slyšení a tudy přijímáme nejvíce myšlenek a nápadů. Tělesně se k třetímu oku vážou oči, hypofýza a činnost mozku. Je zde také otevřenost či uzavřenost, důvěra či nedůvěra ve své vlastní vize a svou vlastní cestu dle vnitřní moudrosti.

Sedmá korunní čakra doplňuje spojení se vším. Kořen a koruna - kořenová a korunní čakra - dva koncové body - hmota a éter. To, jak žijeme v hmotě a to, jak žijeme na duchovní rovině. Tyto dvě centra musí být v rovnováze, abychom měli pevný základ pro harmonické plynutí v tomto životě s kořeny a s napojením na vyšší věci než jsou účty, jídlo a bydlení. Je spojována s bílou a fialovou barvou. Vysoce spirituální barvy čistoty, spojení s vesmírem, s energiemi a schopností s nimi pracovat v běžném životě. Tudy cítíme a vnímáme ty nejjemnější vibrace, které nás obklopují.

Čakry jsou jako barvy duhy. Jsou to nejen místa, kudy proudí energie a kudy zase stará či škodlivá energie odchází. Jsou to témata života. Každá čakra je mnoho témat, které jsem zažili, zažíváme a budeme zažívat. Je to celistvost těla i duše. Je to symbióza plynutí nebo naopak zaseknutí. Celý život vlastně harmonizujeme čakry - tělesně, psychicky i duchovně, aniž bychom si to uvědomovali. :)

Kořeny, domov, zázemí, vše pevné a stabilní, bezpečí a pohodlí.

Radost, požitky, objevování své tělesnosti, užívání si své sexuality, pozitivní ženské moci a všech smyslů.

Já - centrum emocí. Centrum mé vlastní podstaty - kým se cítím být, sebe-vědomí, jistota v sebe a sebeúcta.

Sebeláska, bezpodmínečná lásky, pocity, laskavost, odpuštění, centrum bytí.

Komunikace, vyjadřování, naslouchání, integrita s okolím.

Vize, nápady, intuice, vnitřní vidění a otevření se jiným úhlům pohledu.

Otevření se celistvosti života - energiím, napojení se na jemné vibrace okamžiku, spiritualita života.

Provnímejte si všechna témata. Napojte se i na svou tělesnou stránku těla, zeptejte se sami sebe, jaké zdravotní problémy vás potýkali nebo zda ještě trvají. Podle projevů těla můžete sami na sobě zpozorovat, jaké i duchovní/emocionální téma života si potřebujete vstřebat, uvědomit a třeba i na něm zapracovat. Použijte k tomu i propojení se s vhodným elementem, kameny a napojte se i barevně na danou čakru (v meditaci, oblečení, myšlence, interiérem, barevným jídlem :) ).