Odhalení jménem tanec

01.04.2017

Vnímajíc hudbu, tlukot svého srdce a radostné vibrace těla se žena od pradávna oddávala tanci. Pohyby, které v dobách smutku, radosti, extáze, divokosti, síly, slabosti i touhy vyjadřují příběh těla, jež má vlastní děj i rytmus. To, co vzniká skrze tanec je vlastně život sám v jeho plnosti a celistvosti.

Učíme se žít pravdivě a naplno. Učíme se oddat životu, jít více do srdce a přestat se bát, občas však zapomínáme na jednu důležitou, řekla bych stěžejní, věc, a tou je odvaha ODHALENÍ se...

Jak se oddat životu v lásce, pravdě, plnosti a celistvosti, když se stále budeme držet jakési "obranné" skořápky, masky a bariéry. Naše hlava velice rychle zjistí, jak by to mělo být a co "teoreticky" potřebujeme k tomu, abychom se od všech nezdravých nastavení osvobodily. Dokonce je schopná to vysvětlit i našemu srdci. Ale ono to doopravdy "nechápe", dokud to necítí a autenticky neprocítí. A to lze jen skrze naše tělo, pocity, všechny naše buňky, proudící energii, vibraci potěšení, ženského pohybu, rozkoše, cítící svou nejhlubší podstatu a vše, co se v ní ukrývá. Je třeba se odhalit, přestat se ukrývat a vyjít z kukly - jako ten motýl, který v pohybu jakési "smrti" oživne, ucítí svá křídla a letí do světů, jež se mu jako "housence" skrývaly. :)

Miluji TANEC. Už jako malá holka jsem se nejraději vyjadřova buď psaním anebo tancem.

Nejlépe však obojím ... :)

Kdy žena přestala tančit?

Kdy přestala vnímat sílu a moc své dokonalé pánve a boků?

Kdy se začala stydět za svou smyslnost?

Kdy se začala obávat projevit se skrze své tělo a vzrušení z pohybu?

Kdy uvěřila, že hodná holka boky nevrtí? ;)

Nikdo vám pravděpodobně neřekne, kdy to přesně bylo, a přesto to každá žena ve svém nejhlubším nitru cítí a ví ...

Zejména žena s ryze ženskou podstatou potřebuje tanec, vnímat své tělo prostřednictvím hudby, rytmu nejpřirozenějšímu právě pro její tělo a vnímání, dýchat s její pulzující vášní a citlivostí zároveň, jež plynou v jejím tančícím těle při "psaní příběhu" jejího těla ...

Miluji INTUITIVNÍ TANEC - zahalení se do barevného šátku dle barvy, kterou právě ten den cítím, jako tu nejlepší, zavřít oči, dýchat s hudbou, splynout s tlukotem srdce a tančit s plynoucí energií v těle. V kruhu ostatních žen a zároveň sama za sebe. Vedle radosti, odhalení sebe samé pro sebe samou i obrovské vnitřní naplnění, které vždy přinese do života něco nového a odnese cosi starého. Jedním slovem osvobození.

Probuzení jménem TANEC je bezpečný, odhalující proces ženské duše i těla, kterého se nelze nikdy nabažit, vždy přináší něco nového, svěžího, hlubokého a ojedinělého.

Je-li mezi vámi žena, která má problém milovat své tělo, zavřete oči, tančete, vnímejte pohyby

svého těla zevnitř, oddejte se jeho rytmu a vaše vnitřní krása jako kouzlem vyjde i ven ... po takovém tanci se budete vidět v zrcadle vždy jinak, jiná, krásnější, svůdnější a více sama sebou. Užijte si to. ♥