Reiki cesta

22.01.2018

"Reiki je pro mě dostaveníčko se sebou samou na všech úrovních. Prohlubuje lásku k sobě samé i ke všemu živému. Je to jedna z forem léčivé síly, která tu vždy byla, je a bude. Tak přirozené, že se o tom zdá zbytečné mluvit, ale přece jen není."


Je tomu několik let, kdy jsem byla doslova vtažena do prostoru, kde jsem začala objevovat tajemství energetického systému našeho těla. Tehdy před cca 10 lety jsem poprvé slyšela slovo "reiki". Znělo tak vznešeně a magicky. Říkala jsem si, co to je? Co si pod tímto pojmem představit? A aniž bych znala logické odpovědi, šla jsem do toho... Potkala jsem svou "reiki babičku" Marušku, která mi krok za krokem pomáhala poodkrýval mystéria energie, duchovního a duševního světa, a já pomalu zjišťovala, že to není zas tak tajuplné, jak se na počátku zdálo být. Ale naopak. Je to něco naprosto přirozeného a vlastně samozřejmého. Cesta byla dlouhá, čistící a též opatrná.

Teď už vím, že "reiki" je vlastně jen slovo, které není zas tak důležité. Podstatnější je, co je v esenci toho slova. Vyjádření pro LÁSKU, VESMÍRNOU ENERGII, PLYNUTÍ. Něco, co je v potenciálu každého živého organismu od prvních známků života. Jsme na tuto láskyplnou energii od prvních vteřin početí napojeni a je v naší moci být s ní v souladu. Malé děti jsou. Zvířata jsou. Květiny jsou. Stromy jsou. Vše živé je. Avšak, my lidské bytosti, které máme vědomí a mysl, máme i jiné schopnosti. Dokážeme se otevřít a napojit se. Stejně tak i zavřít a odpojit se od naší přirozenosti. Nechat se formovat. Důsledkem uzavření a omezeného formování našeho vědomí a mysli, mohou být pocity frustrace, únavy, bolesti, energie strachu, ... a tím pádem blokující energie v našem těle, což je pra-příčina těchto nepříjemných pocitů, které nás v životě na všech úrovních ovlivňují. To, že v našem životě nepraktikujeme, jak se na energii svého těla a reiki-vesmírnou energii napojit a tím se uvést do harmonie, ztrácíme tyto schopnosti. Centra přijímání se nám uzavírají a můžeme tak cítit potřebu nechat se podpořit zprostředkovatelem - reiki terapeutem. Není to žádný šarlatán, kouzelník, vlastně ani ne léčitel, je spíše průvodcem :).

Ráda bych trochu více a prakticky přiblížila, jak může celostní reiki terapie/ošetření podpořit a pomoct s různými tématy a etapami našeho života.

Pokusím se vám odpovědět na pět  základních otázek/okruhů, se kterými se občas setkávám :).

  • Může reiki ublížit? Není to nějaké spojení s "černou magií"?

Rozhodně ne. Je to jako byste měli strach z toho, že vzduch, který dýcháme, může ublížit nebo voda, kterou pijeme je škodlivá. Energie pracuje tam, kde je potřeba a kde není potřeba tam jednoduše jako "voda" proteče.

Tato energetická práce, kterou jsem já byla od své učitelky učena a jak to i já sama cítím, je založena na energii lásky, podpoře a pokoře. Tělo na všech jeho úrovních rozmlouvá a dává signály buď v té oblasti pracovat nebo se stáhnout. A to vždy respektuji.

Avšak chápu, že někteří mohli mít jinou zkušenost. Je velmi důležité vybírat si terapeuta/terapeutku, z kterého/které máte dobrý pocit, cítíte příjemné bezpečí a respekt. Je-li tomu naopak a cítíte určitou formu manipulace, tzv. "guru" techniky (já jsem Ten nebo Ta, která vám pomůže a reiki vás spasí), tak to raději rychle pryč. To, co vám v závěru může ublížit není reiki, protože při takové energii (strachu a manipulace) se pracuje s něčím jiným. Ale to vycítíte. Věřte své intuici. Nicméně pamatujte, že opravdová reiki práce má tři body, které byste měli cítit z terapeuta již na prvním setkání a které pracují i při terapiích - LÁSKA, PRAVDA, POZNÁNÍ. Já ještě přidám POKORA, TRPĚLIVOST A RESPEKT.

  • Jak reiki doopravdy pracuje? Co se děje s mým tělem během ošetření?

Reiki práce je o aktivizaci. To znamená, že energie, která prochází tělem (respektive všemi těly - od fyzický až po duchovní aspekt) aktivuje energetické dráhy a centra, kde jsou skryta určitá témata a též i oblasti fyzického těla. Je-li tam nerovnováha, energie začne čistit, aktivovat, proměňovat ... a to způsobem a do takové úrovně, jak podvědomé mechanismy těla dovolí. Terapeut je pouze zprostředkovatel a drží usazený a pevný prostor. Nepracuje za vás. Může podpořit, dát ve vhodnou chvíli určitý stimul, ale hlavní práce je vaše dle specifické moudrosti a inteligence vašeho těla a ducha.

Při mé terapii to většinou probíhá tak, že se nejdříve musíme naladit, tudíž popovídat. Potřebuji znát téma, problém či záměr ošetření. A poté si lehnete, zabalím vás do deky a jemnými dotykovými technikami na vašem těle, nechávám energii pracovat. Občas podpořím i masáží, meditativními vizualizacemi (pokud souhlasíte) a na závěr opět popovídání a případná konzultace i po několika dnech, kdy se vše usadí.

  • Je možné, že to co se při terapii pročistí, se po nějaké době vrátí? 

Je i není :). Má to širší kontext. To, co se při terapii pročišťuje, pracuje na základě oné aktivizace. To znamená, že v určitém místě těla je nějaký problém/blok/trauma/strnutí. To se může projevovat na úrovni fyzické, stejně tak i emocionální či duševní. To, že tam začne pracovat energie a aktivuje tam vnitřní potenciál uzdravení, se samovolně očišťuje a odchází to, co zdravému plynutí zabraňovalo. Avšak, je-li to něco velmi hlubokého, je potřeba pracovat s tématem víckrát a rozmanitěji. Tudíž se může zdát, že se nějaké téma/pocit/bolest "vrací". Ale ono se nevrací v pravém slova smyslu. Jen pracuje na více úrovních a hloubkách dané záležitosti. Velmi záleží na úrovni našeho ega, v kterém jsme zvyklí žít. To bojuje a nechce se měnit :).

Lze zjednodušeně říci: Čím více jsme v srdci a dokážeme se odevzdat, důvěřovat a plynout, tím rychleji a intenzivněji energie pracuje a vnitřní uzdravující potenciál se ujímá vedení.


  • Proč jsou některé procesy, které reiki zaktivují, bolestivé?

Jsem velmi ráda za tuto otázku, která ke mně přišla od jedné dlouholeté klientky.

Některé terapie jsou hladivé, příjemné, doslova ošetřující. Jiné jsou i fyzicky namáhavé, cítíte se jakoby jste ušli nejméně 20 km pouští a dlouho to doznívá. Opět  záleží, jaké téma a proces se zaktivuje a započne léčebný proces. Energie sice pracuje vždy jemně. Avšak je-li toho hodně a je potřeba jít do hloubky, respektive vaše tělo i vědomí je připraveno jít do hloubky, může přijít i bolest. Ta fyzická vždy maximálně po několika dnech odezní, psychická může doznívat déle. To je velmi individuální. Zejména témata spojená s naší zranitelností, dětskými vzpomínkami, zneužívání, karmické příběhy, srdci velmi blízké záležitosti, ... ta potřebují čas a péči.

Na chvilku bych se zastavila u "karmických příběhů". Slyšela jsem též, že "reiki navrací do minulých životů a čistí je". Ráda bych narovnala tuto teorii. Dle mých zkušeností a toho, jak jsem byla vždy vedena, je reiki energetická práce výhradně o přítomnosti, o láskyplném bytí ve svém těle, energii, vědomí a harmonii. Stává se, že se někomu objevují během ošetření dávné obrazy, příběhy a vize. Nicméně se nikdy nejedná o "regresi" či něco podobného. (I to je v reiki možné, ale to je trochu jiná práce, o které si můžeme popovídat jindy :).) Během klasické terapie se toto může objevit, můžeme to společně probrat, ale rozhodně se nikdy neděje to, že cílem terapie je navracení do minulosti. Naopak. To, že se to někomu objeví, je signálem, že pro to, aby mohl plnohodnotně žít v přítomnosti a být spokojený, měl uvidět něco ze své minulosti, procítit, pochopit a pustit. Podobně jako se nám to děje i ve snech či meditacích. Každopádně to není záměr celostní reiki terapie. Záměr je vždy HARMONIE.


  • Jak poznám dobrého Reiki Terapeuta či Mistra Reiki?

Jak jsem již zmínila v úvodu. Z terapeuta byste měli mít dobrý pocit, měli byste se s ním cítit bezpečně, uvolněně a svobodně. Rozhodně byste se neměli cítit tak, že musíte něco vydržet a dělat to, co on řekne. Prvotní pocit ve vašem těle je nejdůležitější - buď vám tělo řekno ANO nebo NE. To respektujte. :)

Též vám i hodně řekne to, jak se terapeutem stal. Nechci zde hodnotit, co je dobré nebo špatné. Spíše vám velmi zkráceně řeknu, jak jsem se jím stala já a za čím si stojím. Pro mě je reiki zejména cesta - někde začíná, ale v podstatě nemá konečnou, člověk se stále na této cestě něco nového učí, rozvíjí se a dostává se do nových hlubin. Mé zasvěcení až k Mistrovskému stupni, trvalo cca 3 roky. A jsem za to velmi vděčná. Nejde totiž jen o to, že nám někdo pomůže otevřít určitá centra, která se dospíváním uzavřela, ale je to v první řadě hluboká osobní práce. Očista, pochopení, navrácení se k sobě, pevné usazení a až poté práce s energií pro druhé včetně jednotlivých technik, pochopení lidského těla z holistického pohledu a pokorné zacházení s tím, s čím je terapeut konfrontován během ošetření.


A jedna bonusová informace :). Děti všech věkových kategorií a těhotné ženy reiki terapie rozhodně mohou a dle mých zkušeností si je vždy užívaly.


S těhotnými ženami pracuji až po 3. měsíci těhotenství a cíleně neotevírám žádné téma, jde jen o ošetření a hlazení, kde si to řídí samo miminko v břísku. Ctím, že během těhotenství se nemají řešit žádná jiná témata než pohoda maminky.

U dětí se velmi dobře pozná, zda je pro ně reiki procedura v daný okamžik v pořádku či ne. Buď na sebe po nějaké době navození důvěry nechají sáhnout, někdy si o to i samy řeknou nebo ne. A to respektuji. Avšak opět nikdy neublíží.

Byly děti, které to potřebovaly, samy si lehly a chtěly, a pak po nějaké době se vrtěly, smály se, nemohly vydržet ležet, a tak jsme okamžitě přestaly, protože už to nebylo potřeba. Miminka to dají najevo okamžitě ;).


S láskou a úctou,

Jana Hrušková, www.vivaenergia.cz


PS: Klidně piště dotazy či zpětné vazby.